Polish_GeneralInformationOnYourRightsAtWork

Dowiedz się o podstawowych prawach pracowniczych w Wielkiej Brytanii: jakie są minimalne wynagrodzenie, minimalne przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, rodzaje umów itp.

Broszura zawiera również linki do użytecznych stron internetowych.