O IWW

IWW jest międzynarodowym, rewolucyjnym związkiem zawodowym, który walczy o lepsze warunki pracy dziś i ekonomiczna demokracje jutra. Poprzez szkolenie naszych członków w zakresie metod organizacyjnych, akcji bezpośrednich i demokracji bezpośredniej, składamy władze w pracownicze ręce.

Wierzymy, że zwykli ludzie mają potencjał, aby ukierunkowywać i wprowadzać zmiany w zakładach pracy jak i w społeczeństwie. Oddajemy władze naszym członkom, szkolimy każdego z nich, aby budowali i przewodzili związkom zawodowym w ich zakładach pracy, organizowali własne kampanie i podejmowali kroki ku rezultatom.

Jesteśmy aktywnym i walczącym związkiem zawodowym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że solidarność jest naszą bronią i pokazujemy to poprzez wzajemne wsparcie.

Nie działamy po to, aby zapewniać usługi, działamy, aby zbudować ruch, który będzie w stanie odnosić znaczące zwycięstwa dla ludzi pracy i dalej rozrastać się dalej.

Założony w 1905 roku związek zawodowy IWW posiada bogatą historię organizowania pracowników w rewolucyjne związku zawodowe na wszystkich odcinkach sektora zatrudnienia. Taka forma organizacji związku zapewnia pracownika licząca się pozycję w razie sporów z pracodawcą.

Kiedy pracownicy jednego z odcinków danego sektora mają problem, ich koledzy i koleżanki z innych sekcji/działów mogą wspierać ich poprzez zwiększenie presji na pracodawcy i zwiększenie wpływu zaistniałego problemu na sektor zatrudnienia. Jest to podstawą naszej dewizy: „atak na jednego/a z nas jest atakiem na nas wszystkich”.

To są metody którymi możemy bronić i wywalczyć lepsze warunki pracy i lepsze płace. W taki sposób możemy zbudować lepsza przyszłość. Ustrój demokratyczny jest (co najmniej) ograniczony bez demokracji ekonomicznej, demokracji w sektorze zatrudnienia. Produkcja i dystrybucja towarów i usług są prawdziwą siłą, która kształtuje nasze społeczeństwo.

W rękach mniejszości – pracodawców – ta siła przynosi korzyści tylko mniejszości. W rękach klasy pracującej, ta siła mogłaby przynosić korzyści wszystkim. Kto, jeśli nie my, klasa pracująca, produkujemy i dystrybuujemy towary i usługi? To my generujemy zyski jednak nie widzimy zarobionych fortun i mamy znikomy wpływ na podejmowane decyzje.

Zorganizowani w zakładowych związkach zawodowych, połączeni razem w jeden wielki ruch, możemy wziąć we własne ręce nasze sektory przemysłu i zarządzać je demokratycznie dla wspólnego dobra. Twój związek jest Twoją przyszłością. Zaangażuj się. Dołącz do IWW dziś!