Kim Jesteśmy

Jesteśmy osobami różnych narodowości, ras, płci, o rożnym wieku i z różnych regionów kraju. Mamy różne umiejętności, różne pochodzenie, ale mamy ten sam cel – wywalczać lepsze warunki pracy i lepszy świat jutra.

Wiele z nas pracuje w różnych formach zatrudnienia. Wiele z nas jest kobietami i z różnych kulturowych i językowych kręgów. To z tej różnorodności czerpiemy naszą siłę.

W IWW wiemy, że podziały służą tym którzy zarabiają na ciężkiej naszej pracy. Wiele naszych członków jest również członkami innych związków zawodowych, będąc zatrudnionym przez jednego pracodawcę wielu pracowników powiązanych jest z rożnymi związkami zawodowymi co zmusza ich do łamania strajków i w rezultacie osłabiania wzajemnej walki. Członkowie posiadający IWW ‘dual card’ (podwójne członkostwo) aktywnie budują sieć ponad podziałami tworzonymi w strukturach innych związków.

Dzisiejsza ekonomia jest ekonomią globalną. Przedsiębiorstwa wydobywają minerały w jednym kraju, transportują je do drugiego, aby zostały obrobione i sprzedane w następnym. Pracownicy przenoszą się – i są przenoszeni – z pracy do pracy, z miasta do miasta i po całym świecie, próbując zarobić na życie i utrzymać swoje rodziny.

Kiedy jesteśmy podzieleni nasi pracodawcy wykorzystują konkurencję zaniżając place i pogardzając warunki pracy. Jednakże my też możemy wykorzystać ta sytuację. Zjednoczeni w jednym związku zawodowym możemy, nie tylko wygrywać tu i teraz, ale również zmieniając pracodawcę i kraje zamieszkania, rozpowszechniać wieść i budować nasze struktury.

IWW wspiera wszystkich i wszędzie, zjednoczonych w jednym wielkim związku zawodowym, który walczy o zmiany.

 

Co mówią nasi członkowie

Pracowałam na pół etatu na lodowisku i mój szef nie wypłacał mojej pensji. Traktował nas również z pogardą. Inne związki zawodowe nie były zainteresowane nasza sytuacja, ponieważ sprawa była „za mała” i byliśmy zatrudnieni tymczasowo.

Uświadomiłam sobie, że taktyka akcji bezpośrednich i samoorganizacji proponowane przez IWW są najlepsza drogą do odzyskania mojej zaległej pensji i godnego traktowania. I to zadziałało!” – Katharina, pracownik tymczasowy

Moje miejsce pracy w sektorze publicznym doświadczało wielu ciec budżetowych, istniejące związki zawodowe były słabe i były w zbyt dobrej komitywie w zarządem. W moim przekonaniu IWW jest metodą w budowaniu oddolnej siły i solidarności między wszystkimi grupami pracowniczymi.” – Tony, wykładowca

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w moim zakładzie były trudne do zaadresowania, ponieważ wielu z nas pochodziło z różnych krajów i nie rozumiało szczegółów brytyjskiego prawa. Otrzymawszy szkolenie i wsparcie IWW byłem w stanie pomóc pracownikom w skonfrontowaniu pracodawcy i wywalczeniu potrzebnych zmian.” Andrzej, pracownik rozbiórki