Czym Jest Związek Zawodowy?

Związek zawodowy jest partnerstwem, umową pomiędzy pracownikami, wsparcia między sobą, aby walczyć o zmiany.

Wygodnym jest przeświadczenie, że pracodawcy są wszechmocni, zwłaszcza wielkie, międzynarodowe przedsiębiorstwa i milionerzy, dla których wiele z nas dziś pracuje. W rzeczywistości to oni musza polegać na nas, aby zarobić. Oczywiście mogą nas ignorować lub nawet grozić, kiedy zabieramy głos. Lecz w sytuacji, gdy my wszyscy, wspierając się nawzajem, zjednoczeni, zabieramy głos, jesteśmy silniejsi niż oni chcieliby przyznać.

Związek zawodowy zapewnia nam możliwość i organizację, aby stanąć ramię w ramię w walce o zmiany. Związek daję nam ochronę prawną dla naszych działań i co ważniejsze znajduje silę w naszej liczebności. Związek oznacza, że nie musimy podejmować wielkiego ryzyka i wypracowywać metody działania od nowa, ponieważ możemy czerpać z doświadczeń zebranych we wcześniejszych walk i zwycięstw poprzez szkolenia i pracę organizatorską.