To read this page in English click here.

Yn gweithio ac yn astudio? Dysgwch eich hawliau!

Mae’r IWW Cymru yn cynnal digwyddiad gwybodaeth yn rhad ac am ddim er mwyn arfogi chi yn erbyn ecsbloetio yn y gwaith ac er mwyn adeiladu gweithle positif i chi a’ch cyd-weithwyr! Esboniwn:

  • Hawliau Cyflogaeth Sylfaenol
  • Beth yw Undeb Llafur?
  • Pam ymuno ag Undeb Llafur?
  • Beth yw Syndicaliaeth Chwyldroadol?

Dysgwch sut i amddiffyn eich hun rhag cyflogwyr diegwyddor a sut i greu gwell fyd yfory!

Dewch i Ystafell 1.59, Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd CF10 3NN ar y 19eg o Hydref rhwng 5.30pm a 7.00pm! Croeso i bawb!

Digwyddiad Facebook: https://www.facebook.com/events/524735304556074