IWW Cymru

 

To read this page in English click here.

 

Mae’r IWW Cymru yn gangen o Weithwyr Diwydiannol y Byd (Industrial Workers of the World). Dyma’r gangen dros Gymru gyfan ac mae’n tyfu’n gyflym.

Mae’r GDyB yn undeb hunan-drefniedig a radical sy’n croesawu pob
gweithiwr.

Cawn gyfarfodydd yn gyson ar hyd Cymru:

  • Ar Ddydd Iau cyntaf y mis yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr yng Nghaerdydd.
  • Ar Ddydd Mawrth cyntaf y mis yng Nghanolfan yr Amgylchedd, Abertawe.
  • Mae cangen Gogledd Ddwyrain Cymru yn cwrdd ar hyn o bryd ar yr ail Ddydd Sadwrn o’r mis, naill ai yn Saith Seren yn Wrecsam neu yn
    lleoliad newydd yng Nghaer sydd i’w gadarnhau.
  • Ar ail ddydd Mawrth y mis cawn gyfarfod Skype am aelodau nad yw’n gallu dod i’r cyfarfodydd eraill uchod.

 

Mae gan IWW Cymru cynrychiolwyr gweithle trwyddedig a all helpu chi os
oes gennych broblem yn y gwaith.

Gallwn hefyd rhoi cyngor a hyfforddiant os hoffech recriwtio ac
ymdrefnu eraill yn eich gweithle.

 

Os hoffech mwy o wybodaeth am IWW Cymru plîs cysylltwch â ni trwy’r
manylion ar y tudalen hwn, neu os hoffech ymuno â’r Un Undeb Mawr
gallwch ddefnyddio ein ffurflen ymaelodi ar-lein.