fightingcat

Os hoffech ymuno â'r IWW, cwblhewch y ffurflen dilynol. Dynodwyd meusydd gorfodol gyda *.

Nid oes rhaid cwblhau pob adran ar y ffurflen. Cuddiwyd yr adrannau opsiynol yn awtomatig (e.e. Anghenion mynediad, Aelodaeth Undeb, Sgiliau).

Os hoffech gwblhau'r adrannau hyn, gallwch eu hagor trwy glicio ar y teitlau.

(NODWCH - CADWYD A DIOGELWYD HOLL WYBODAETH Y FFURFLEN HON YN UNOL Â DEDDF DIOGELU DATA 1998)

Manylion Talu
Talwyd tanysgrifiadau yn ôl enillion. Nodwch o'r tabl isod pa gategori sy'n berthnasol i chi a dewisiwch yr opsiwn talu sydd gorau gennych.
Cyflog Misol ar ôl treth Tanysgifiad Misol Tanysgrifiad Blynyddol
£230 neu llai £1 £12
£231 hyd at£777 £2 £24
£778 hyd at £1,343 £5 £60
£1,344 hyd at £1,910 £10 £120
£1,911 hyd at £2,477 £18 £216
£2,478 neu fwy 1% 1%
Cyflog Misol ar ôl treth Tanysgifiad Misol Tanysgrifiad Blynyddol
€274 neu llai €1 €12
€275 hyd at €925 €3 €36
€926 hyd at €1,600 €6 €72
€1,601 hyd at €2,276 €12 €144
€2,277 hyd at €2,951 €22 €264
€2,592 neu fwy 1% 1%
Nodwch pa gyfradd tanysgrifio fyddwch yn talu o'r dewisiadau yn y tabl uchod.
Os ydych yn talu'r gyfradd 1%, cyfrifwch eich tanysgrifiadau misol yma.
Os hoffech dalu eich tanysgrifiad trwy Debyd Uniongyrchol, nodwch uchod. Os ticiwch "ie", cewch eich danfon i gocardless.com er mwyn gosod eich taliad Debyd Uniongyrchol ar ôl cwblhau'r ffurflen hon.
Details of membership transfer from other IWW International Section or affiliated union.
Gwybodaeth Demograffig
Os ydych yn fyfyriwr/weithiwr teithiol sy'n byw mewn llety dros dro: nodwch fanylion cyfeiriad post cyswllt lle bo'n bosib.
If you have a Mononym (a given name with no surname or family name), please enter your name here.
If you have a Mononym (a given name with no surname or family name), you can leave this field blank.
If you live outside the UK and Ireland, you are still welcome to join the IWW in your own country. We will put you in touch with existing IWW members or groups where possible, or refer you to the closest Regional Administration or Organising Group. Once you are a member, we will endeavour to provide training and other resources for your use, and offer support to establish active branches in your local area. For a list of areas and countries where there is an IWW presence, please check the links at the bottom of our homepage iww.org.uk
Anghenion Mynediad
Manylion Cyflogaeth
Os ydych yn fyfyriwr, yn ddiwaith neu wedi ymddeol: nodwch gwrs eich astudiaeth, maes eich hyfforddiant/yr hyn oeddech chi'n gwneud o'r blaen.
Llofnodwyd
Yr wyf yn cadarnhau fy mod i'n weithiwr ac nid yn gyflogwr ac mi fyddaf yn astudio nodau a chyfansoddiad yr undeb.