Derbyniwyd y ffurflen gan yr adran aelodaeth. Byddwn yn cysylltu â chi
yn fuan gyda manylion pellach ynglŷn â thalu tanysgrifiadau ac eich
aelodaeth o gangen leol.

Nodwch: Gall cymryd hyd at 30 diwrnod i lawn brosesu, cofrestru a
chadarnhau eich aelodaeth.

Ewch yn ôl i’r tudalen blaen