Diolch i chi am dalu eich tanysgrifiad trwy Debyd Uniongyrchol. Dylech dderbyn e-bost gadarnhau gan GoCardless yn fuan.

GOCARDLESS.COM bydd enw’r cwmni yn erbyn y Debyd
Uniongyrchol hwn ar eich cyfriflen banc.

Derbyniwyd eich ffurflen gan yr adran aelodaeth. Byddwn yn cysylltu â
chi yn fuan gyda manylion pellach ynglŷn â thalu tanysgrifiadau ac
eich aelodaeth o gangen leol.

Nodwch: Gall cymryd hyd at 30 diwrnod i lawn brosesu, cofrestru a
chadarnhau eich aelodaeth.

Ewch yn ôl i’r tudalen blaen