Diddymwyd eich cytundeb Debyd Uniongyrchol. Bydd rhywun o’r IWW yn
cysylltu gyda chi ynglŷn ag opsiynau talu.

Byddwn yn cysylltu â chi yn fuan gyda manylion pellach ynglŷn â thalu
tanysgrifiadau ac eich aelodaeth o gangen leol.

Nodwch: Gall cymryd hyd at 30 diwrnod i lawn brosesu, cofrestru a
chadarnhau eich aelodaeth.

Ewch yn ôl i’r tudalen blaen